Bangla Good Night Sms for Gf Best sms ever বাংলা শুভ রাত্রি এসএমএস

Bangla Good Night Sms for Gf Best sms ever

✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤

Ajdi manuser kono swapno,

 kono karone venge
jay,

tabe tar deher maron na haleo

tar maner maro  thiki
hay…

    good night !!

✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤


Most popular SMS


@@@@@@@@@@@@@@@

bondhu tu kamon aco ,

swapne amar kace aso,

ami tomar apeksha karbo,

taratari ghumiye oaro…………..

******** good night ***********

@@@@@@@@@@@@@@@


✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤

Tui bhalo thakis anyer bhalo,

Basay……….

Ami na hay valo thakbo,

                Tor
bhalobasay ………….

    ……………. Good night
………..

✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤


@@@@@@@@@@@@@@@

Kichu vebe pachhina ki karbo,

Ami je tomay bhulte parchhi na sona ,

Anek jante ichhe karche ……….

         KAMON ACO TUMI ??????

   GOOD NIGHT SONA
…………

@@@@@@@@@@@@@@@


✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤

Anek kelanti diner shese,

Jabo abar ghumer deshe,

Jyosna vara chader alo,

Lagce dakho kato valo,

Taratari ghumiye paro
GOOD NIGHT !!
 

✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤

Bangla Good Night Sms for Gf Best sms ever

@@@@@@@@@@@@@@@

Swapno diye aki ami, sukher simana,

Hriday diye khuji ami maner thikana,

Chayar mato thakbo ami tar pashe,

Jadi bale se amay satti valo base………..

…………..good night  !!

@@@@@@@@@@@@@@@


✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤

Bhul kare haleo jake akbar bhalobasa jay,

Shato chesta kareo take man theke,

 kakhono grina kara
jay na ,

tumi amar se rakam i akjan…

                           good night  !!

✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤


@@@@@@@@@@@@@@@

har mene newar name jibo nay..

larai kare beche thakar nam I jibon…

ratre aktu aram kare , sakal theke larai karar janno..

toiri how …GOOD
NIGHT  !!

@@@@@@@@@@@@@@@


✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤

AKASH DIYE HAJAR TARA,

SURJO DILO ALOR DHARA,

SANDHYA ALO CHADER SATHE,

MAN MILECE MANER SATHE,

NIVIYE DILAM ALOR BATI,

JANAI TOMAY SHUVO RATRI….

✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤


@@@@@@@@@@@@@@@

Diner alo nive galo

Ratri abar shuru halo

Ratre anek swapno dekho

Take kintu GOOD NIGHT janiye dio……

@@@@@@@@@@@@@@@


✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤

Tumi Jodi thako pashe ratreo amar din ase,

Tumi Jodi dure jao, din o amar ratri hay,

Tumi anek dure aco, asha kari valo theko…….

************good night ***********

✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤


@@@@@@@@@@@@@@@

Ratri halo ghumer desh

Chad, tarar misti paribesh

Chad, tarara bolce valo theko

Amara tomay dichhi alo……….

           Good
night   !!

@@@@@@@@@@@@@@@


✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤

Akash dilo hajar tara,

Surjo dilo alor dhara ,

Sandhe halo chader sathi ,

Niviye dilam alor bati ,

Ai diye janai SHUVO RATRI
!!

✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤


@@@@@@@@@@@@@@@

Tumi Jakhon thakbe aka ,

 chad haye dibo dekha
,

swapne giye karbo alap ,

man ta tomar thakle kharap….

          Good night
!!

@@@@@@@@@@@@@@@


✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤

Tara sab bondhu nay..

Jara shughu gun gay..

      Bondhu sei…

Sobkichhu tei je hay sahay…

…………good night   !!

✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤


@@@@@@@@@@@@@@@

Diner she se ratri halo

Pakhira sab basay gelo

Tumi abar ghare jao

Samay kare ghumiye nao

Amar shudhu aktai asha

Swapne tomar pashe amar aktu jayga…

 ******* good night
*********

@@@@@@@@@@@@@@@


✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤

Chokh duti bandho karo, ratri anek ghoniye alo,

Charidik shanto halo, tumi o abar ghumiye paro,

                                       Good
night  !!
 

✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤

Bangla Good Night Sms for Gf Best sms ever

@@@@@@@@@@@@@@@

Rater belay chader alloy, jiki miki sky,

Tara ra sab tired haye, shudhu tole hai,

Gopon mane ALL WISHES, dilam ami likhe,

Fuler mato DREAM asuk, tomar duti chokhe…

*********** good night ****************

@@@@@@@@@@@@@@@


✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤

Jyosna  vara chader
alo,

Bondhu tumi theko valo,

Ratri abar anek holo,

Ghum amay janiye dilo,

    Shuvo ratri ………..

✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤


@@@@@@@@@@@@@@@

Man kharaper andhokar aktu karo dur

Tumi mane amar hridaye bhalobasar sur

Bristi veja udash mane sonali roddur

          GOOD
NIGHT  FRIND *****!!

@@@@@@@@@@@@@@@


✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤

Akash dilo koti tara

Surjo dilo alor dhara

Aboshese ratri halo

Niviye dilam batir alo

Tumi abar ghumiye paro…..

**** good noght **********

✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤


@@@@@@@@@@@@@@@

Tara halo chader sathi

Tai niviye dilam alor bati

Chari dik shanto halo

Sona abr ghumiye paro

          Shuvo
ratri  !!

@@@@@@@@@@@@@@@


✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤

Jiboner sabcheye baro vul

Takhon karben

Du-diner parichay gulo ke jakhon

Apni khub druto apon vebe felben..

GOOD NIGHT ***************!!

✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤


@@@@@@@@@@@@@@@

Maner majhe kichu dag,

Chiro din theke jay,

Ja chaileo konodin mocha jay na,

Vola jay na …………

Good night frind !!

@@@@@@@@@@@@@@@


✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤

Pather shese ase dekhi

   Anek hisab baki

Sarajibon ja kareci

   Tar purotai faki………

**** good night ********

✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤


@@@@@@@@@@@@@@@

Lagbe jakhon ghum ak, chad hoye debo dekha,

Manta jakhon thakbe kharap,swapne giye karbo alap,

Kasto jakhon man akashe , tara haye jalbo pashe…

!!!!!!!!!!!!   SHUVO
RATRI !!!!!!!!!!!!!!

@@@@@@@@@@@@@@@


✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤

RAT SHUDHU ADHAR NAY, AKTU KHANI ALO,

RAT SHUDHU KHARAP NAY, SWAPNO GULO VALO,

TAI GHUMIYE PARO VALO THEKO,
Good night  !!

✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤


@@@@@@@@@@@@@@@

Rater tara cheye dakho aka aka vashe

Satti karer bondhu hole , mane khushi ase,

Rat jaga kono pakhi jano , ajana pather sathi,

Samay holo abar tabe, janai SHUVO RATRI  …..

@@@@@@@@@@@@@@@


✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤

Ratri abar goniye alo, shanto halo para ,

Akash pathe uthlo fute laksho koti tara,

Ratri abar anek halo….

Tara ra bolce valo theko…………….

 **********  good night **********

✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤


@@@@@@@@@@@@@@@

Amader jibon tao to

     Sei chader mato…

Ja sundor athocho aka…

    Good night     

@@@@@@@@@@@@@@@


✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤

AMAR KI DOSH BALE DAO ???

Tomake bhalobasi ?

Tomake kache pete chai ?

Tomake amar karte chai ?

Tomake bhalobaste chai ?

Tomake pete chai ?

Tomake niye jibon garte chai ??

>>>>>>>> GOOD NIGHT
>>>>>>>>>

✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤


@@@@@@@@@@@@@@@

“prithibite kichu kichu manush sudhu

         Kasto pabar
jannoi janamay

              Taka
paysar kasto nay


Manoshik kasto !!”

        ******** good
night ********

@@@@@@@@@@@@@@@


✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤

Akta manush  jibone
kakhonoi,

Puro puri shukhi hate pare na,

Kono na kono dik theke,

Apurnota thekei jay………..

           Good
night  !!

✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤


@@@@@@@@@@@@@@@

Misti tara muchki hase,

Jonakira urce gache,

Chad mama jhimiye alo,

Balce tomay theko valo,

Na ghumale ghumer pari,

Swapno tomar karbe churi…..

          Good
night  !!!

@@@@@@@@@@@@@@@


✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❃ ❊ ❋ ✣ ✤❃ ❊ ❋ ✣ ✤

Diner shese ratri halo,

Abar bondhu ghumiye paro,

Ghumer desher parosh mani,

Kake akhon ghum parabi,

Amar bondhu aka ace,

 ghum asce na tar
chokhe,

take giye ghum parabi..noile tor sange ari….

 *********** good
night ***********

@@@@@@@@@@@@@@@

 

Bangla Good Night Sms for Gf Best sms ever


@@@@@@@@@@@@@@@

Nirab rate ghum parira hasce mithi mithi,

Mane rekho amar ai bondhutter sriry,

Bondhu anek ratri halo , Abar tabe ghumiye paro,

   Good
night frind………..

@@@@@@@@@@@@@@@

Summary
Review Date
Reviewed Item
Article
Author Rating
51star1star1star1star1star

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *